Pilkington IGP - Oddział we Wrocławiu

Pilkington IGP - Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu zajmuje się produkcją szyb zespolonych oraz sprzedażą szkła budowlanego.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział we Wrocławiu
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
Polska
Tel.: + 48 71 373 52 09, 359 17 51
Faks: + 48 71 359 17 55

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Regionalny kierownik sprzedaży

Bohdan Wąs
Pilkington IGP - Oddział Wrocław
ul. Góralska 16, 53-610 Wrocław, Polska
Tel.: + 48 12 627 79 14, Faks: + 48 12 627 79 12
Mobile: + 48 603 942 665
Bohdan.Was@pl.nsg.com

Dyrektor Oddziału
Dariusz Kowalczyk
Pilkington IGP - Oddział Wrocław
ul. Góralska 16, 53-610 Wrocław, Polska
Tel.: + 48 71 373 52 09, Faks: + 48 71 359 17 55
dariusz.kowalczyk@pl.nsg.com