Jak aplikować?

Jak aplikować?

Co zamieścić w CV?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, od kandydatów aplikujących na nasze oferty pracy oczekujemy podania w CV wyłącznie poniższych danych, tj.:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres do korespondencji
 4. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i/lub numer telefonu
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • W przypadku aplikowania na wybrany proces rekrutacyjny - koniecznie w CV załącz oświadczenie wskazując administratora Twoich danych, tj. spółkę lub spółki Pilkington:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [WSKAŻ SPÓŁKĘ - ADMINISTRATORA DANYCH], ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko [PODAJ NAZWĘ STANOWISKA], w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.

Klauzula informacyjna

 1. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@pl.nsg.com.
 2. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. Twoje dane będziemy mogli przetwarzać również na potrzeby przyszłych rekrutacji o ile wyraziłeś zgodę w tym zakresie podczas uzupełniania formularza rekrutacyjnego.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 12 miesięcy od umieszczenia ich w systemie rekrutacyjnym. Po tym okresie Twoje dane zostaną usunięte.
 6. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.
 8. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Twoje dane będą podlegały profilowaniu, w ramach którego będziemy dokonywać selekcji kandydatów do pracy, aby podjąć decyzję o zaproszeniu ich na spotkanie w sprawie rozmowy o pracę. Kryteria, które bierzemy pod uwagę w ramach profilowania to: zdobyte wykształcenie oraz posiadane umiejętności. Konsekwencją profilowania w Twoim przypadku jest minimalizowanie sytuacji, w których zaprosimy Ciebie na rozmowę o pracę, którą nie będziesz zainteresowany.
 9. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą skrzynki elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@pl.nsg.com.