Fundusze Unijne - Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Unijne - Innowacyjna Gospodarka

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Z przyjemnością informujemy, że Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, na podstawie podpisanej w dniu 22.12.2011 Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIG.04.05.01-00-017/10 -00 realizuje projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Poddziałanie 4.5.1. „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym” pn.: „Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 września 2013 r. komisarz Johannes Hahn ogłosił decyzję, w której Komisja Europejska zatwierdziła środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Inwestycji w Chmielowie.

Wartość inwestycji to: 

337 587 124,93 Wyniósł całkowity koszt realizacji Projektu
307 380 510,71 Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych 
92 214 153,21 Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania 
78 382 030,23  85 % sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
13 832 122,98  15% sfinansowano z publicznych środków krajowych, będących „dotacją celową”

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

 

Instytucją Zarządzającą naszego Projektu jest Ministerstwo Rozwoju, więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

http://www.mr.gov.pl/

 

Informacje na temat Unijnych funduszy i dotacji dostępne są pod adresem:

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_pl.htm

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszego Projektu, prosimy o kontakt:

Tel.: + 48 15 833 01 00