IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: adam.pytel@pl.nsg.com. 

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym oraz wersję podpisaną w formacie pdf.
Pilkington Polska Sp z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.


Karta aktualizacji Nr 1/2019 IRiESD

Raport z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji Nr 1/2019 IRiESD.

Obowiązująca IRiESD Pilkington Polska Sp. z o.o.Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2019r.