NSG TEC™

Szkło niskoemisyjne z powłoką pirolityczną (on-line) przewodzącą prąd.

Zastosowania

 • Szyby grzewcze do chłodziarek przemysłowych.
 • Szyby odbijające ciepło.
 • Elementy elektrochromowe.
 • Sprzęt gospodarstwa domowego.
 • Ekrany komputerowe i ekrany dotykowe.
 • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 • Cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne.
 • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego i fal radiowych.
 • Inne elektrooptyczne i izolacyjne zastosowania.


Zastosowania

 • Szyby grzewcze do chłodziarek przemysłowych.
 • Szyby odbijające ciepło.
 • Elementy elektrochromowe.
 • Sprzęt gospodarstwa domowego.
 • Ekrany komputerowe i ekrany dotykowe.
 • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 • Cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne.
 • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego i fal radiowych.
 • Inne elektrooptyczne i izolacyjne zastosowania.